Seznam aktualit

Cenová rozhodnutí ERÚ

Cenová rozhodnutí jsou k dispozici na stránkách ERÚ. Ceny související s dodávkou plynu http://www.eru.cz/cs/-/cenove-rozhodnuti-c-5-2017, ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí http://www.eru.cz/cs/-/cenove-rozhodnuti-c-7-2017 a ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny http://www.eru.cz/cs/-/cenove-rozhodnuti-c-6-2017

ERÚ stanovil regulované ceny

Energetický regulační úřad stanovil regulované ceny související s dodávkou elektřiny a plynu na rok 2018. Ceny plynu vzrostou v průměru o 2,8%. Ceny elektřiny pro zákazníky připojené k hladině nízkého napětí vzrostou o 2,5%, naopak ceny pro zákazníky připojené k hladině vysokého a velmi vysokého napětí klesnou.

Regulovaná část ceny plynu

Regulovaná část ceny plynu, kterou stanovuje Energetický regulační úřad, stoupne dle předběžných odhadů o necelé 3%. Cena za distribuci plynu vzroste o cca 5%, naopak klesne cena za přepravu plynu.

Obchodní podmínky OTE

Operátor trhu zveřejnil aktualizované Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku (Revize 26 – srpen 2017), které byly schváleny Energetickým regulačním úřadem a nabývají účinnosti dne 1. října 2017.

Návrh cenového rozhodnutí

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny a návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.