Cenová rozhodnutí ERÚ

Cenová rozhodnutí jsou k dispozici na stránkách ERÚ. Ceny související s dodávkou plynu http://www.eru.cz/cs/-/cenove-rozhodnuti-c-5-2017, ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí http://www.eru.cz/cs/-/cenove-rozhodnuti-c-7-2017 a ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny http://www.eru.cz/cs/-/cenove-rozhodnuti-c-6-2017