Obchodní podmínky OTE

Operátor trhu zveřejnil aktualizované Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku (Revize 26 – srpen 2017), které byly schváleny Energetickým regulačním úřadem a nabývají účinnosti dne 1. října 2017.